40% 
dès 6pcs
Med Ball 9 kg
132,00 CHF 66,00 CHF 66.0 CHF
 40% 
dès 6pcs
BOA Premium - élastique de résistance
128,25 CHF 76,95 CHF 76.95 CHF
 40% 
dès 6pcs
FIT BAR ALU 1,5 kg
29,00 CHF 14,50 CHF 14.5 CHF
 40% 
dès 6pcs
FIT BAR ALU 1 kg
25,00 CHF 12,50 CHF 12.5 CHF
 40% 
dès 6pcs
Haltère Nord Swing, par paire
180,00 CHF 90,00 CHF 90.0 CHF
 40% 
dès 6pcs
Disque 25 kg pour Barre Olympic
140,00 CHF 70,00 CHF 70.0 CHF
 40% 
dès 6pcs
KETTLEBELL 16 kg
99,00 CHF 49,50 CHF 49.5 CHF
 40% 
dès 6pcs
Arcs de précision /set de 5 pces
49,00 CHF 24,50 CHF 24.5 CHF
 40% 
dès 6pcs
Pop Up Goal, set de 2 pièces
90,00 CHF 45,00 CHF 45.0 CHF
 40% 
dès 6pcs
Mannequin en métal
76,10 CHF 60,90 CHF 60.9 CHF
 40% 
dès 6pcs
Base pour mannequin
99,00 CHF 79,20 CHF 79.2 CHF
 40% 
dès 6pcs
Omnikin Ultra 61 cm
78,00 CHF 46,80 CHF 46.8 CHF